ΚΑΤΑΓΜΑ ΤΥΠΟΥ MONTEGGIA

Πρέπει πάντα να βλέπουμε την άρθρωση του αγκώνα στην ακτινογραφία σε κατάγματα αντιβραχίου.Για να γίνει η ανάταξη της εξάρθρωσης της κερκιδικής κεφαλής ,πρέπει να βρούμε το κανονικό μήκος της ωλένης.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

 • Απ'ευθείας χτύπημα « bad boy fracture »
 • Σε υπερέκταση με υπερπρηνισμό

Mécanisme direct (bad boy) ou indirect par hyperextension et hyperpronation

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά Bado

 • Τύπου 1 (+++ 65%)
  • Σε έκταση
  • Πρόσθια εξάρθρωση κερκιδικής κεφαλής και κάταγμα διάφυσης ωλένης
 • Τύπου 2
  • Σε κάμψη
  • Οπίσθια εξάρθρωση κεφαλής 
 • Τύπου 3
  • Εξάρθρωση κεφαλής προς τα έξω 
 • Τύπου 4
  • τύπου 1 + κάταγμα κερκιδικής διάφυσης

Classification de Bado

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 • Πάντα να βλέπουμε ΚΑΙ τον αγκώνα
 • Κοιτάμε πάντα ως προς τον άξονα του Storen "

Construction de Storen : grand axe du radius

Διαφορική διάγνωση με συγγενή εξάρθρωση

 • Η κερκιδική κεφαλή είναι δυσμορφική
 • Ο έξω κόνδυλος είναι υπερτροφικός
 • Η κερκίδα φαίνεται μακρύτερη
 • Συνοδεύει συχνα ιστορικό Ehler-Danlos

Luxation congénitale de la tête radiale

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Συντηρητική

 • Η ανάταξη της ωλένης αυτομάτως φέρνει την ανάταξη της εξάρθρωσης
 • Ακινητοποιούμε συχνά σε θέση υπτιασμού

Réduction orthopédique : garçon 2 ans Réduction orthopédique : garçon 7 ans

Χειρουργική

 • Πρέπει να ξαναβρούμε το σωστό μήκος της ωλένης
 • Η πλάκα-βίδες είναι η σωστή μέθοδος

Réduction chirurgicale, garçon 10 ansRéduction chirurgicale, garçon 10 ans, +8 mois

Διάρκεια ακινητοποίησης 6 εβδομάδες