ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η ομάδα εκτός απο τον Καϊλή Βασίλη που εξασκεί το επάγγελμα στην Ελλάδα(Γλυφάδα Αθήνας) απαρτίζεται και απο τους:

  • Professeur Pierre-Louis DOCQUIER, MD, PhD, Cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles
  • Docteur Jean-Paul DUSABE, MD, Cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles et Clinique Notre-Dame à Tournai
  • Docteur Hélène HARIGA, MD, Cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles, Clinique Notre Dame à Charleroi et CHR Centre Hospitalier Régional à Namur
  • Professeur Maryline MOUSNY, MD, PhD